กรอกข้อมูลลงทะเบียน

Palliative care in End-Stage-Renal-Disease (ESRD)
(ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรม)

* สิ้นสุดการลงทะเบียนก่อนวันที่อบรม 3 วันทำการ สิทธิ์การลงทะเบียนรวม (1) เข้าร่วมอบรมวิชาการ (2) เอกสารประกอบการอบรมวิชาการ (3) อาหารว่าง