กรอกข้อมูลลงทะเบียน

Palliative care for pharmacists
(ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรม)
(ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับ)

* สิ้นสุดการลงทะเบียนก่อนวันที่อบรม 3 วันทำการ สิทธิ์การลงทะเบียนรวม (1) เข้าร่วมอบรมวิชาการ (2) เอกสารประกอบการอบรมวิชาการ (3) อาหารว่าง