กรอกข้อมูลลงทะเบียน

Certicficate of Palliative Care in Family Medicine2
(ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรม)

* สิ้นสุดการลงทะเบียนก่อนวันที่อบรม 3 วันทำการ สิทธิ์การลงทะเบียนรวม (1) เข้าร่วมอบรมวิชาการ (2) เอกสารประกอบการอบรมวิชาการ (3) อาหารว่าง